Big Time Gaming

  Diamond Fruits

  diamond-fruits

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H47.7%
  Tuần46.77%
  tháng45.65%

  RTP

  96.23%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.4 - 150 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  47.61%