Pragmatic Play

Black Bull

black-bull

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H79.62%
Tuần51.69%
tháng94.45%

Hãy yên nghỉ

96.51%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

19.16%