3Oaks

  Aztec Fire 2

  aztec-fire-2

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H111.58%
  Tuần78.58%
  tháng89.19%

  RTP

  95.54%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 35 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  22.83%