wolf-gold

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H91.6%
  Tuần100.18%
  tháng83.89%

  RTP

  96.01%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  42%