Betsoft

  Wish Granted

  wish-granted

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H129.78%
  Tuần128.18%
  tháng127.63%

  RTP

  96.41%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.25 - 375 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  71.39%