AvatarUX

  WildPops™

  wildpops

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H51.37%
  Tuần54.11%
  tháng66.92%

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  22%