Caleta

  Whale of Fortune

  whale-of-fortune

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  93.38%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  logo

  Whale of Fortune