Caleta

  Vegas Baby

  vegas-baby

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H79.26%
  Tuần97.54%
  tháng84.78%

  RTP

  94.19%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  9

  Tỷ lệ trúng%

  17%