AvatarUX

  TikiPop™

  tikipop

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H151.24%
  Tuần86.29%
  tháng79.56%

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  67.1%