Betsoft

  Take The Bank

  take-the-bank

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H53.2%
  Tuần84.16%
  tháng86.52%

  RTP

  96.08%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  75

  Tỷ lệ trúng%

  20%

  Khách hàng thân thiết

  Không bao gồm