Pragmatic Play

Sugar Rush

sugar-rush

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H91.1%
Tuần96.31%
tháng97.1%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

34.5%