BetGames

  Safari

  safari

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H75.59%
  Tuần65.51%
  tháng85.2%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  50