Octoplay

  Royal Ribbit

  royal-ribbit

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H41.17%
  Tuần56.97%
  tháng32%

  RTP

  95.71%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 200 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  23%