rotten

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H200.86%
  Tuần128.5%
  tháng88.39%

  RTP

  96.27%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 200 USDT

  Tỷ lệ trúng%

  33.56%