Betsoft

Rooks Revenge

rooks-revenge

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H76.28%
Tuần77.59%
tháng77.52%

Hãy yên nghỉ

94.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

25