Gameart

  Money Farm 2

  money-farm-2

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H75.02%
  Tuần72.57%
  tháng73.95%

  RTP

  95.74%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  30.02%