Swintt

  Medusa's Curse

  medusa's-curse

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H72.64%
  Tuần97.72%
  tháng97.69%

  RTP

  95.42%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.25 - 2500 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  logo

  Medusa's Curse