Skywind

  Mahjong Jinpai

  mahjong-jinpai

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H94.4%
  Tuần17.33%
  tháng20.41%

  RTP

  96.5%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 70 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  7776