Wazdan

Lucky Queen

lucky-queen

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H47.63%
Tuần181.67%
tháng183.22%

Hãy yên nghỉ

96.17%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

31.4%