Caleta

  Lucky Express

  lucky-express

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H97.08%
  Tuần85.8%
  tháng65.83%

  RTP

  91.67%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  32.4%