Caleta

  Lords Balcony

  lords-balcony

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  91.67%

  Cược tối thiểu - tối đa

  1 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  32.4%