Play'n Go

  Legacy of Dead

  legacy-of-dead

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H52.65%
  Tuần67.23%
  tháng94.26%

  RTP

  96.58%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  28%