Onlyplay

Juicy Crush

juicy-crush

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H59.5%
Tuần70.81%
tháng64.79%

Hãy yên nghỉ

95.35%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

30%