Blueprint

  Jewel Twist

  jewel-twist

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H120.71%
  Tuần82.34%
  tháng135.95%

  RTP

  94.84%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10