Wazdan

  Hungry Shark

  hungry-shark

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H32.32%
  Tuần44.06%
  tháng45.88%

  RTP

  96.47%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  31.22%