Thunderkick

  Hot Potato

  hot-potato

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H76.65%
  Tuần66.21%
  tháng95.42%

  RTP

  96.1%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 20 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao