Play'n Go

  Honey Rush

  honey-rush

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H145.82%
  Tuần59.58%
  tháng75.62%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  43.1%