Hacksaw Gaming

Hand of Anubis

hand-of-anubis

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H104.61%
Tuần130.48%
tháng108.63%

Hãy yên nghỉ

96.24%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

36.92%