Hacksaw Gaming

  Hand of Anubis

  hand-of-anubis

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H93.32%
  Tuần89.12%
  tháng83.98%

  RTP

  96.24%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 300 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  36.92%