Caleta

  Hallowinner

  hallowinner

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H80.1%
  Tuần79.25%
  tháng106.21%

  RTP

  96%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  26%