OneTouch

  Grand Heist

  grand-heist

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H90.38%
  Tuần43.59%
  tháng70.05%

  RTP

  96.06%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.4 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  34.95%