Swintt

  Golden Amazon

  golden-amazon

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H96.98%

  RTP

  95%

  Cược tối thiểu - tối đa

  1 - 250 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  720