Betsoft

  Gemmed

  gemmed

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H73.8%
  Tuần71.56%
  tháng80.41%

  RTP

  96.46%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  40503

  Tỷ lệ trúng%

  29%