Blueprint

  Fishin Frenzy Megaways

  fishin-frenzy-megaways

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H36.15%
  Tuần66.85%
  tháng54.63%

  RTP

  95.02%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  15625

  logo

  Fishin Frenzy Megaways