AvatarUX

  CherryPop™

  cherrypop

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H73.99%
  Tuần93.4%
  tháng96.57%

  RTP

  96.14%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  22%