Hacksaw Gaming

  Chaos Crew

  chaos-crew

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H135.14%
  Tuần83.75%
  tháng98.35%

  RTP

  96.3%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  23%