Betsoft

  Boomanji

  boomanji

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H64.39%
  Tuần94.86%
  tháng85.61%

  RTP

  95.96%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10