Triple Edge

  Bookie of Odds

  bookie-of-odds

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H60.1%
  Tuần85.81%
  tháng61.21%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  31%