Triple Edge

  Book of Oz

  book-of-oz

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H96.81%
  Tuần89.94%
  tháng87.87%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  31%