Thunderkick

Beat the Beast Krakens Lair

beat-the-beast-krakens-lair

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H111.3%
Tuần111.3%
tháng93.28%

Hãy yên nghỉ

96.12%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

9

Tỷ lệ trúng%

24.8%

Beat the Beast Krakens Lair