Relax Gaming

Beast Mode

beast-mode

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.37%
Tuần91%
tháng94.19%

Hãy yên nghỉ

96.32%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

32.39%