Blueprint

  Bar-X Megaways

  bar-x-megaways

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H90.08%
  Tuần154.75%
  tháng155.95%

  RTP

  95.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  117649

  Tỷ lệ trúng%

  38%