Wazdan

Arcade

arcade

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H51.31%
Tuần206.63%
tháng201.29%

Hãy yên nghỉ

96.62%

Cược tối thiểu - tối đa

0.1 - 10 mBTC

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

1

Tỷ lệ trúng%

5.18%