GameArt

  African Sunset

  african-sunset

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H61.75%
  Tuần99.88%
  tháng84.35%

  RTP

  95.94%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  15

  Tỷ lệ trúng%

  34.09%