Triple Edge

  ActionOps Snow and Sable

  action-ops-snow-sable

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H55.36%
  Tuần105.1%
  tháng105.1%

  RTP

  96.03%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  32.36%

  logo

  ActionOps Snow and Sable