Betsoft

  7th Heaven

  7th-heaven

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H70.97%
  Tuần91.39%
  tháng71.15%

  RTP

  96.92%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  18