Wazdan

  Extra Bingo

  extra-bingo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H71.17%
  Tuần77.12%
  tháng101.16%

  RTP

  95.96%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  15.36%