Caleta

  Banana Bingo

  banana-bingo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H64.24%
  Tuần82.94%
  tháng98.63%

  RTP

  92.42%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  42.3%