Caleta

  Banana Keno

  banana-keno

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H53.69%
  Tuần72.27%
  tháng95.29%

  RTP

  94.87%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  15%