Caleta

  Atomico Lotto

  atomico-lotto

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H83.31%
  Tuần97.75%
  tháng91.41%

  RTP

  95.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  48.2%