Betsoft

Stampede

stampede

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H91.61%
Tuần81.58%
tháng99.77%

Hãy yên nghỉ

95.27%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

26.29%